Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Nordic Talent Oy

Y-tunnus: 3271267-8

Osoite: Kauppakatu 39, FIN-40100 Jyväskylä

Sähköpostiosoite: info@nordictalent.com

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö


Yritys: Nordic Talent Oy

Nimi: Esa Launis

Osoite: Kauppakatu 39, FIN-40100 Jyväskylä

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@nordictalent.com

 

Tietosuojavastaava


Yritys: Nordic Talent Oy

Nimi: Esa Launis

Osoite: Kauppakatu 39, FIN-40100 Jyväskylä

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@nordictalent.com

 

Rekisterin käyttötarkoitus


Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Käyttäjien tunnistautumiseen, käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien yhteydenpitoon, asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste


Käyttäjien tietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella, tai käyttäjän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö


Yrityksiltä: yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi, käyttäjätunnus ja salasana

Yksityishenkilöiltä: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus, salasana, työsuhteisiin liityviä tietoja (työnantaja, kesto/aika, toimen kuvaus)

 

Tietojen säilytysaika


Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan palvelemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa sekä Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

Rekisterin suojaus


Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

Automaattinen päätöksenteko


Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.